Story

Under mina år som personlig tränare så har jag uppmärksammat att många som börjar med en ny hälsosam rutin tappar snabbt fokus och kommer inte tillbaka till den nya rutinen. Detta sker ofta redan efter några få veckors tid och då avstannar deras hälsosatsning för året. Denna iakttagelse stärks av rapporter från och statens folkhälsoinstitut som visar att endast hälften av medarbetarna utnyttjar sitt friskvårdsbidrag och att 90% av dessa slutar med sin aktivitet. 

Higbird

Vi har över 20 års erfarenhet av friskvårdsbranschen och har under den tiden stött på många olika typer av människor, mål, förutsättningar och motivation hos individer. Detta har vi givit oss kunskap om hur man kan hjälpa människor att göra en förändring i sina liv och jobba för att må bra och hålla länge. Vår vetskap att människan mår bättre, både fysisk som psykiskt av att röra på sig lite mer är något som vi vill föra vidare.

Målet är att minska ohälsa

Vi gör

I hälsoprogrammet jobbar deltagarna med att sätta upp personliga smarta mål. 

Hälsoprogrammet sträcker sig över ett år, där deltagaren får fyra träffar med sin coach. Vi jobbar även med personlig träning på arbetsplatsen och fysträning i grupp ute eller inne beroende på önskemål.

 

Om oss

 

Med vårt hälsoprogram så kan vi hjälpa människor att skapa en förändring med sina liv till ett friskare och aktivare livsstil. Vi har ett tydligt hälsomål där målet är fysisk aktivitet 2 timmar i veckan och innefattar statens folkhälsoinstitut rekommendationer för fysisk aktivitet. Dessa aktiviteter bestäms av deltagaren tillsammans med sin coach som hjälper till att sätta smarta mål.

 

Specifika, tydliga och konkreta.

Mätbart, tid, kvantitet och kvalitet.

Accepterat, Jag vill göra det.

Realistiskt, det är möjligt att göra detta för mig.

Tidssatt, realistisk tidsram

 

Dessa mål följs upp regelbundet genom fyra träffar per år.

Vi tror att alla kan förändra sina liv till att kunna må lite bättre och för att göra det så behövs det stöd, motivation och uppmuntran på vägen till ett aktivt och hälsosamt liv.


Hälsa genom fysisk aktivitet, Intelligenta och smarta mål som följs upp för att skapa hälsoeffekter under lång tid “Grit” (uthållighet). Vår logga fågeln symboliserar fågelperspektivet som vi måste ha för att kunna hjälpa människor nå deras mål.

 

Överblick

Vårt mål är att kunna skapa en helhetssyn för hälsa, både för individen och för arbetsgivaren. Vi tror starkt på att man mår bättre hälsomässigt om man rör på sig, äter bra, vilar tillräckligt och har roligt. Vi kan genom vårt sätt att jobba kunna följa förbättringen som deltagaren gör och även kunna hjälpa denne snabbare om det skulle behövas. Med stöd, peppning och uppföljning kunna göra en förändring till något bättre för många.

 
Hernan Adriasola

Om mig

Tjänster

 

Hälsoprogrammet

Vi har satt vårt hälsomål efter de rekommendationer för fysisk aktivitet som ger en hälsoeffekt. Syftet är att deltagaren som är med hälsoprogrammet ska med hjälp av en coach i fyra träffar under ett år kunna förändra sitt beteende till ett aktivare och friskare liv. Genom att sätta smarta mål , få stöd och uppföljning kunna göra en hållbar förändring med sin hälsa genom fysisk aktivitet. Vi arbetar metodisk med vår coachning för att kunna säkerställa en så bra och kvalitativ vägledning för deltagaren. Vi kollar av fysisk aktivitetsnivå, upplevd hälsa och stress under året för att kunna hjälpa deltagaren att må bra.

Personlig träning

Personlig träning till de som är intresserade av ett mer genomarbetat träningsupplägg, individanpassat och som följer hälsoprogrammets smarta mål. Tränaren gör den screening som behövs för att kunna göra ett bra träningsupplägg som möjligt.

Fysträning i grupp

Träning som är anpassad för gruppen, allt från enklare fys aktiviteter till lite mer avancerade och sportinriktade träningsupplägg. Vi anpassar oss efter de önskemål som gruppen kan ha och lägger upp passen därefter. Vi vill att så många som möjligt ska kunna vara med och försöker hitta lösningar som funkar för alla.

    Kontakt    

 

© HIGBIRD AB

ORGNR: 559131-3225

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com